Freada Kapor Klein
Kapor Capital
Freada Kapor Klein